• دوره مسابقه: ‫ هر هفته
  • جوایز: ‫ تا 20000 دلار